• 0216 232 2140
 • info@istgm.com

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

İstanbul Güvenlik Alarm Haberalma ve İzleme Merkezi Kişisel Verileri Koruma Kurumu; bilgi danışma hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

  1.  Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  2.  Aramanın teyidi ve arama sayısının istatikvkkstiksel amaçla tespiti,
  3.  Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  4.  Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması 
   amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  7. (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumunu  İstanbul Güvenlik Alarm Haberalma ve İzleme Merkezi Çavuşbaşı Çiftlik Mah. Bilge Kağan Cad. No:1 D:2 34830 Beykoz/İstanbul/Türkiye Email:  info@istgm.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Telefon: 0216 232 21 40-60/ 0216 465 40 51

× Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?